Installatie nieuwe burgemeester Jan Rijpstra

Toespreken van Jan Rijpstra tijdens zijn installatie. Met dank aan ©Marcel Verheggen voor de foto

Toespreken van Jan Rijpstra tijdens zijn installatie. Met dank aan ©Marcel Verheggen voor de foto

Op woensdag 17 december 2014 werd tijdens een buitengewone raadsvergadering de heer Jan Rijpstra geïnstalleerd als burgemeester van Noordwijk. In aanwezigheid de nodige ‘hoogwaardigheidsbekleders’ waaronder de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, mocht ik als Noordwijker van het Jaar namens de Noordwijke bevolking de zojuist geïnaugureerde burgemeester toespreken.

Samen met Herma van Piekeren en de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Taetske Visser (tevens voorzitter van de commissie uit- en ingeleide) was er een speciaal programma samengesteld: een groot deel van de Noordwijkse (vrijwilligers)organisaties op het vlak van Erfgoed, Kunst & Cultuur en Sport presenteerde zich aan de burgemeester door tijdens een ‘Noordwijkse Vloedgolf’ oftewel een defilé een A4-tje te overhandigen met een presentatie van hun organisatie. Aangekondigd door Herma en Dorine. Omdat Jan Rijpstra de bekende ‘Kerstwandeling’ op en rond het Lindenplein en de Voorstraat in Noordwijk gemist had, traden wij hem toe in Dickens kleding. En kondigden alle organisaties aan alsof ze op bezoek kwamen bij de Koningin van Engeland onderwijl het Noordwijks Volkslied zingende, samen met de circa 500 aanwezigen.