Christine Otten in Het Cultuurcafé

Christine vertelt over haar prachtige roman 'Om adem te kunnen halen' (© Leon Gielen)

Christine vertelt over haar prachtige roman 'Om adem te kunnen halen' (© Leon Gielen)

Tijdens het eerste (beloofde) mooie weekend van dit jaar kwam Christine Otten naar Stichting Het Cultuurcafé om te vertellen over haar meest biografische boek tot nu toe. Hoewel een aantal mensen voorkeur gaf aan het mooie weer buiten, hadden wij een zeer intieme en bijzondere middag binnen!

‘Om adem te kunnen halen’ is een aangrijpend boek voor ouders en kinderen, dromen en werkelijkheid, afkomst en ambitie, noodlot en bevrijding. Maar vooral een emancipatoir boek over stoornissen, het effect op kinderen, familie en andere betrokkenen en een heel open boek. Met zeer veel empathie en zelfkennis vertelde Christine over deze prachtige roman die echt gebeurd is. Een boek om meerdere keren te lezen!


Hans Achterhuis propagandeert ‘Nee-denken’

Lezing van Hans Achterhuis over 'Tegendenken' © Leon Gielen

Lezing van Hans Achterhuis over 'Tegendenken' © Leon Gielen

En de Denker des Vaderlands tijdens zijn lezing in Het Cultuurcafé (© Leon Gielen)

En de Denker des Vaderlands tijdens zijn lezing in Het Cultuurcafé (© Leon Gielen)

April is de Maand van de Filosofie, dit jaar met het thema ‘Schuld en Boete’. Op zondag 7 april was Denker des Vaderlands Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar filosofie) in Het Cultuurcafé om te vertellen over zijn nieuwste boek Tegendenken. In aanwezigheid van ruim 30 deelnemers werd er gediscussieerd tijdens een filosofisch ontbijt over de grote vragen van deze tijd. Wat doen we met de maatschappelijke schade die de financiële sector heeft aangebracht? Hoe reageert de politiek? En wat is ons eigen aandeel als individu?

In de afgelopen twee jaar was journalist Peter Henk Steenhuis (dagblad Trouw) vele malen in gesprek met de Denker des Vaderlands Hans Achterhuis. Het boek Tegendenken is de schriftelijke neerslag van deze gesprekken, en alle artikelen tezamen vormen een actuele kijk op de huidige wereld. Over de crisis, de politiek, de economie, de gezondheidszorg en de menselijke maat. Achterhuis probeert met zijn boek het publieke debat te stimuleren, voor politici, ondernemers, wetenschappers, arbeiders, mensen uit het maatschappelijk middenveld en vele anderen. Maar ook de ‘gewone’ burger. Op de achterflap van zijn boek staat de uitspraak “ Mark Rutte, durf te denken! Durf te reageren als je kritiek krijgt.” En dat was wat Achterhuis deze middag duidelijk maakte. Blijf nadenken en durf om te gaan met kritiek, want dán kan je met elkaar in discussie en een gesprek aangaan.

Hij bracht op een zeer toegankelijke wijze de filosofische vragen bij moeilijke onderwerpen van onze samenleving over het voetlicht. Juist ook voor de aanwezigen die geen (wetenschappelijk) filosofische achtergrond hebben. Aan de hand van grote denkers uit het verleden en de huidige tijd, gaf hij voorbeelden hoe je als mens tegen utopieën (= onmogelijke werkelijkheid) aan zou kunnen kijken. En wat de valkuilen zijn als je geen of onvoldoende argumenten verzamelt om je stellingen te beargumenteren. ‘Ik ben niet filosofisch geschoold, maar Hans Achterhuis brengt met heldere, alledaagse voorbeelden de theorie van beroemde filosofen. Erg interessant en het geeft me handvatten om de discussies in de media over bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een andere manier te benaderen’, gaf een vrouw van rond de zestig aan, na afloop van het ontbijt.

‘Wat ik zo aardig vind is dat hij niet stellig is. Hij durft ook zijn eigen onzekerheid of bedenkingen naar voren te brengen. Hij probeert de rationele argumenten steeds op de voorgrond te zetten, ondanks dat hij zelf natuurlijk ook emoties heeft bij bepaalde discussies. Een sympathieke man die Achterhuis, die door zijn manier van praten mij stimuleert om te blijven denken’, reageerde een man die in zijn vrije tijd veel filosofische boeken leest. ‘Wat mij betreft zou hij nog wel een paar jaar Denker des Vaderlands mogen zijn, maar helaas. Eind april treedt hij af.’